Norlandia Förskolor Dalskidan

Norlandia Förskolor Dalskidan erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Dalskidan ligger i området Lilla Källviken i Falun och erbjuder 73 förskoleplatser fördelade på sex avdelningar. Dalskidan är inrymd i en nybyggd, modern fastighet med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en stor gård med planteringar, utomhusleksaker och motorikbana där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns grönområden och lekplatser som vi regelbundet besöker. 

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.