Våra öppettider

Dalskidan har öppet mellan kl. 06.30-18.30. Personalscheman utformas och anpassas efter familjernas behov för att säkerställa en god personaltäthet i förhållande till antal barn under olika tider på dagen.

Jul- och sommarveckor 

Under jul- och sommarveckorna samarbetar vi med Norlandia Förskolors övriga förskolor i Falun och verksamheten är förlagd till någon av de verksamheterna. Vårdnadshavare får information i god tid för vad som gäller.

Sommaren 2019 slår vi ihop våra tre förskolor under veckorna 27-30 och kommer vara på Toppstugan.

Planeringsdagar

Dalskidan har fem planeringsdagar per år. Vårens planeringsdagar:

13 februari

26 mars

Vårdnadshavare som är i behov av tillsyn dessa dagar, kontakta avdelningen senast två veckor innan.